1

Влезте в Webex Администриране на сайта и отидете на отчети > отдалечен достъп , след което изберете един от следните отчети:

  • Отчет за използването—Компютър
  • Отчет за използването—CSRs
  • Отчет за проследяване—Компютър
2

Задайте критериите за търсене и след това щракнете върху Дисплейна справка.