1

Влезте в Webex администрация на сайта и отидете на Доклади > Remote Access и след това изберете един от следните отчети:

  • Отчет за използването – компютър
  • Отчет за използването – ПОК
  • Отчет за проследяване – компютър
  • Използване на компютъра
  • Отчет на ПОК
  • Проследяване на компютъра
2

Посочете критерии за търсене и след това щракнете Показване на отчет .