1

Zaloguj się do administracji witryną Webex i przejdź do obszaru Raporty > dostęp zdalny , a następniewybierz jeden z następujących raportów:

  • Raport użycia — komputer
  • Raport użycia — dla poszczególnych krajów
  • Raport śledzenia — komputer
2

Określ kryteria wyszukiwania, a następnie kliknij przycisk Wyświetl raport.