1

Zaloguj się do Webex Site Administration i przejdź do Raporty > Dostęp zdalny , a następnie wybierz jeden z następujących raportów:

  • Raport użycia — komputer
  • Raport użycia — przedstawiciel obsługi klienta
  • Raport o monitorowaniu — komputer
  • Użycie komputera
  • Raport przedstawiciela obsługi klienta
  • Śledzenie komputera
2

Określ kryteria wyszukiwania, a następnie kliknij Wyświetl raport .