1

היכנס אל ניהול אתר Webex ועבור אל דוחות > גישהמרחוק ולאחר מכן בחר אחד מהדוחות הבאים:

  • דוח שימוש — מחשב
  • דוח שימוש — CSR
  • דוח מעקב – מחשב
2

ציין את קריטריוני החיפוש ולאחר מכן לחץ על הצג דוח.