1

Logg på Webex Site Administration og gå til Rapporter > Remote Access og velg deretter én av følgende rapporter:

  • Bruksrapport – datamaskin
  • Bruksrapport – Kundeservicerepresentanter
  • Sporingsrapport – datamaskin
2

Angi søkevilkårene, og klikk deretter på Vis rapport.