Какви са различните роли в обучението на Webex?

Какви са различните роли в Webex Обучение?

Каква са различните роля и отговорности в Обучението на Webex?

Каква е панелистката роля в Обучението на Webex?

Каква е ролята на домакин в Обучението на Webex?

Каква е ролята на Участника в обучението на Webex?

Решение:

Има четири роли в рамките на Webex Training сесии, които са посочени по-долу. 

  • Роля на домакин:  Домакинът е лицето, което планира, започва и приключва сесията и или записите на сесията.  Домакинът може да присвои роли и на други участници в сесията.  Ролята на домакин може да бъде преназначена веднъж в сесия на живо. 
  • Представящ: Отговаря за споделянето и анотирането на презентации, бели дъски, документи и приложения в обучителна сесия.
  • Роля на панелистите:  Панелистът е лице, което е идентифицирано като говорител или водещ в рамките на сесията на живо.  Панелистът може също така да подпомага водещите, като отговаря на чат съобщения, провежда анкети, отговаря на въпроси в панела Q & A. Можете да имате няколко панелисти в сесия.
  • Роля на участник:  Всяко лице, присъстващо на сесията, което вече не е идентифицирано като Водещ, панелист или домакин. Участниците обикновено са на кого се представя информацията за сесията.
 

 

Беше ли полезна тази статия?

Свързани статии
стрелка нагоре