Wat zijn de verschillende rollen in Webex Training?

Wat zijn de verschillende rollen in Webex Training?

Wat zijn de verschillende rollen en verantwoordelijkheden in Webex Training?

Wat is de rol van panellid in Webex Training?

Wat is de rol van de host in Webex Training?

Wat is de rol van de deelnemer in Webex Training?

Oplossing:

Er zijn vier rollen binnen Webex Training sessies, waarnaar hieronder wordt verwezen. 

  • Hostrol:  De host is de persoon die de sessie en/of opnamen van de sessie plannen, starten en beëindigen.  Een host kan ook rollen toewijzen aan andere deelnemers aan de sessie.  De hostrol kan eenmaal in een live sessie opnieuw worden toegewezen. 
  • Presentator: Verantwoordelijk voor het delen en annotaties maken van presentaties, whiteboards, documenten en toepassingen in trainingssessie.
  • Rol van panellid:  Het panellid is een persoon die is geïdentificeerd als een spreker of presentator in de live sessie.  Een panellid kan presentatoren ook helpen door chatberichten te beantwoorden, enquête uit te voeren, te reageren op vragen in vraag en antwoord deelvenster. U kunt meerdere panelleden per sessie laten panelleden.
  • Rol van deelnemer:  Iemand die de sessie bijwoont die nog niet is geïdentificeerd als een presentator, panellid of host. Deelnemers zijn meestal degenen aan wie de sessie-informatie wordt gepresenteerd.
 

 

Vond u dit artikel nuttig?

Gerelateerde artikelen
Gerelateerde artikelen pijl omhoog uitgevouwen