Vilka olika roller har Webex Training?

Vilka olika roller har Webex Training?

Vilka är de olika rollerna och ansvarsområdena i Webex Training?

Vad innebär rollen panelist i Webex Training?

Vad innebär värdrollen i Webex Training?

Vad innebär deltagarrollen i Webex Training?

Lösning:

Det finns fyra roller Webex Training möten, som beskrivs nedan. 

  • Värdroll:  Värden är den person som schemalägger, startar och avslutar sessionen och eller inspelningen av sessionen.  En värd kan också tilldela roller till andra mötesdeltagare i sessionen.  Värdrollen kan omtilldelas en gång i en livesession. 
  • Presentatör: Ansvarig för delning och kom kommentarer i presentationer, whiteboards, dokument och program i utbildningsmöte.
  • Panelistroll:  Panelförfattaren är en person som har identifierats som talare eller presentatör under livesessionen.  En panelist kan också hjälpa presentatörer genom att svara på chattmeddelanden, genomföra omröstningar och svara på frågor Frågor och svar panelen. Du kan ha flera panelmedlemmar i en session.
  • Deltagarroll:  En person som deltar i sessionen och som inte redan har identifierats som presentatör, panelist eller värd. Deltagare är vanligtvis de som mötesinformationen presenteras för.
 

 

Var den här artikeln användbar?

Relaterade artiklar
Relaterade artiklar uppåtpil expanderat