Hva er de forskjellige rollene i Webex Training?

Hva er de forskjellige rollene i Webex Training?

Hva er de forskjellige rollene og ansvarsområdene i Webex Training?

Hva er paneldeltakerrollen i Webex Training?

Hva er vertsrollen i Webex Training?

Hva er deltakerrollen i Webex Training?

Løsning:

Det er fire roller i Webex Training-økter, som beskrives nedenfor. 

  • Vertsrolle:  Verten er personen som planlegger, starter og avslutter økten og eller opptakene av økten.  En vert kan også tilordne roller til andre deltakere i økten.  Vertsrollen kan tilordnes på nytt én gang i en direkteøkt. 
  • Presentatør: Ansvarlig for deling og kommentering av presentasjoner, tavler, dokumenter og programmer i en opplæringsøkt.
  • Paneldeltakerrolle:  Paneldeltakeren er en person som er identifisert som talende eller presentatør i direkteøkten.  En paneldeltaker kan også hjelpe presentatører ved å svare på chatmeldinger, gjennomføre avstemninger og svare på spørsmål i Spørsmål og svar-panelet. Du kan ha flere paneldeltakere i en økt.
  • Deltakernavn:  Alle som deltar på økten som ikke allerede er identifisert som presentatør, paneldeltaker eller vert. Deltakere er vanligvis de som øktinformasjonen presenteres for.
 

 

Var denne artikkelen nyttig?

Relaterte artikler
Relaterte artikler pil opp utvidet