Какво е максималното време за изпълнение за събрание или събитие?

Максималното време за изпълнение на събрание или събитие

Какъв е максималният период от време, през който събрание или събитие може да се изпълни?

Какъв е максималният период от време, през който могат да се изпълняват Webex събития (Classic) ?

 

Забележка: Тази статия се отнася за Webex бизнес suite (WBS) 33.9 и по-късно.

Решение:

Максималното време за изпълнение на всички типове събрания е 24 часа, включително сесии на Cisco Webex video Platform и лични срещи.

Беше ли полезна тази статия?