Koje je maksimalno vreme pokretanja sastanka ili događaja?

Maksimalno vreme vođenja sastanka ili događaja

Koje je maksimalno vreme trajanja sastanka ili događaja?

Koje je maksimalno vreme koje Webex događaji (klasični) mogu da pokreću?

 

Napomena: Ovaj članak se odnosi na Webex Business Suite (WBS) 33.9 i kasniji.

Rešenje:

Maksimalno vreme trčanja za sve tipove sastanaka je 24 časa, uključujući sesije Cisco Webex video platforme i sastanke lične sobe.
Da li je ovaj članak bio koristan?