Koje je maksimalno vreme trčanja za sastanak ili događaj?

Maksimalno vreme pokretanja sastanka ili događaja

Koje je maksimalno vreme tokom koga sastanak ili događaj može da se pokrene?

Koje je maksimalno vreme koje Webex Events (Classic) može da pokreće?

 

Napomena: Ovaj članak se odnosi na Webex Business Suite (WBS) 33.9 i noviji.

Rešenje:

Maksimalno vreme trčanja za sve tipove sastanaka je 24 sata, Cisco Webex video platforma sesije i sastanke u ličnoj sobi.
  • Napomena: Sastanci za osnovni nalog u trajanju do najviše 40 minuta.

Da li je ovaj članak bio koristan?