Vad är den maximala körtiden för ett möte eller en händelse?

Maximal körtid för ett möte eller en händelse

Vad är den maximala tiden ett möte eller en händelse kan köras?

Hur lång tid kan en Webex Events (klassisk) köra?

 

Obs! Den här artikeln gäller för Webex Business Suite (WBS) 33.9 och senare.

Lösning:

Den maximala löptiden för alla mötestyper är 24 timmar, inklusive Cisco Webex-videoplattformssessioner och möten i personliga rum.
  • Obs! Möten för Basic-konto varar i upp till 40 minuter.

Var den här artikeln användbar?