Vilken är den maximala körningstiden för ett möte eller en händelse?

Maximal körningstid för ett möte eller en händelse

Vilken är den maximala tiden ett möte eller en händelse kan köras?

Vilken är den maximala tid som ett Webex Events (Klassisk) kan köras?

 

Obs! Den här artikeln gäller Webex Business Suite (WBS) 33.9 och senare.

Lösning:

Maxtiden för alla mötestyper är 24 timmar, inklusive Cisco Webex-videoplattform-sessioner och möten i personliga rum.
  • Obs! Möten för Basic-konto varar i upp till 50 minuter.
Var den här artikeln användbar?