מהו זמן הריצה המרבי עבור פגישה או אירוע?

זמן ריצה מקסימלי של פגישה או אירוע

מהו משך הזמן המרבי שבו פגישה או אירוע יכולים לפעול?

מהו משך הזמן המרבי שבו יכול להפעיל Webex Events (קלאסי)?

 

הערה: מאמר זה חל על Webex Business Suite (WBS) 33.9 ואילך.

פתרון:

זמן הריצה המרבי עבור כל סוגי הפגישות הוא 24 שעות, כולל מפגשי פלטפורמת הווידאו של Cisco Webex ופגישות בחדר אישי.
  • הערה: פגישות עבור חשבון בסיסי נמשכות עד 40 דקות.

האם המאמר הועיל לך?