מהו זמן הפעולה המרבי עבור פגישה או אירוע?

זמן הפעלה מרבי של פגישה או אירוע

מהו משך הזמן המרבי שפגישה או אירוע יכולים לפעול?

מהו משך הזמן המרבי שאירועי Webex (קלאסיים) יכולים לפעול?

 

הערה:מאמר זה חל על Webex Business Suite (WBS) 33.9 ואילך.

פתרון:

זמן הפעולה המרבי עבור כל סוגי הפגישות הוא 24 שעות, כולל הפעלות של פלטפורמת הווידאו של Cisco Webex ופגישות בחדר אישי.
  • הערה:פגישות עבור חשבון Basic נמשכות עד 50 דקות.

האם המאמר הזה הועיל לך?