Не виждам миналите си срещи

Не виждам миналите си срещи.

Сесиите ми, които са по-стари от 6 месеца, не се показват в Календар.

Старите ми срещи не се показват в календара.

 

За да видите срещите, които вече сте провели, не забравяйте да щракнете върху Завършено на Календар страница. Можете да промените периода от време, за да включва цял месец, като щракнете върху падащото меню за периода от време и зададете начална и крайна дата, както е показано по-долу:

Изображение, добавено от потребител

Забележка:

  • Ако неповтарящите се срещи не започнат в рамките на 90 дни, те се премахват от Календар страница.
  • Ако ежедневните и седмичните повтарящи се срещи не започнат в рамките на 180 дни, те ще бъдат премахнати от Календар страница. Това не е приложимо за месечни и лични срещи в стаята.

 

Беше ли полезна тази статия?