Jag ser inte mina tidigare möten

Jag kan inte se mina tidigare möten.

Mina sessioner som är äldre än sex månader visas inte i Mitt Webex.

Mina gamla möten visas inte i Mina möten.

 

Om du vill visa möten som du redan har haft ska du markera rutan för Visa tidigare möten på sidan Mina Webex-möten: Du kan ändra datumintervallet så att det inkluderar en hel månad genom att klicka på rullgardin för datumintervallet och ange start- och slutdatum, till exempel

Bild tillagd av användareBild tillagd av användare
nedan: Obs!

  • Om du inte hittar en tidigare session som är högst sex månader gammal kan mötet/sessionen ha schemalagts när alternativet ”Ta bort från mina möten när slutfört” var aktiverat. När det här alternativet är aktiverat tas mötet bort från Mina möten efter att det har avslutats.
  • Om icke-återkommande möten inte har startats inom 90 dagar tas de bort från sidan Mina möten.
  • Om dagliga och veckovisa återkommande möten inte startas inom 180 dagar tas de bort från sidan Mina möten. Detta gäller inte månatliga möten och möten i personliga rum.

 

Var den här artikeln användbar?