Nie widzę moich poprzednich spotkań

Nie widzę moich poprzednich spotkań.

Moje sesje starsze niż 6 miesięcy nie są wyświetlane w witrynie Mój Webex.

Moje stare spotkania nie są wyświetlane w moich spotkaniach.

 

Aby wyświetlić spotkania, które już odbyły, zaznacz pole Pokaż poprzednie spotkania na stronie Moje spotkania Webex: Możesz

Obraz dodany przez użytkownika

zmienić zakres dat, aby uwzględnić cały miesiąc, klikając pozycję rozwijaną dla zakresu dat i ustawić daty rozpoczęcia i zakończenia, na przykład poniżej:

Obraz dodany przez użytkownika
Uwaga:

  • Jeśli nie możesz znaleźć ostatniej sesji w wieku poniżej 6 miesięcy, spotkanie/sesja mogła zostać zaplanowana z włączoną opcją "Usuń z moich spotkań po zakończeniu". Gdy ta opcja jest włączona, spotkanie zostanie usunięte z moich spotkań po zakończeniu spotkania.
  • Jeśli spotkania jednorazowe nie zostaną uruchomione w ciągu 90 dni, zostaną usunięte ze strony Moje spotkania.
  • Jeśli spotkania cykliczne codziennie i co tydzień nie zostaną uruchomione w ciągu 180 dni, zostaną usunięte ze strony Moje spotkania. Nie dotyczy to comiesięcznych i osobistych spotkań w pokoju.

 

Czy ten artykuł był pomocny?