Как да активирам или деактивирам SSO в Webex?

Как да деактивирам SSO на Webex?

Как да активирам SSO на Webex?

Как да посоча Ops Request за промяна на SSO настройките на сайт?

За сайтове, управлявани чрез Control Hub, (admin.webex.com), следвайте инструкциите тук:

За клиенти, които управляват сайтовете си чрез Webex Site Administration, ( моля, свържете се с вашия мениджър за успех на
https://SITENAME.webex.com/admin.php), клиенти (CSM), за да поискате SSO за вашия сайт.

Беше ли полезна тази статия?