Как да активирам или деактивирам SSO на Webex?

Как да деактивирам SSO на Webex?

Как да активирам SSO на Webex?

Как да изпратя Ops искане за промяна на SSO настройките на даден сайт?


За сайтове, управлявани чрез Control Hub, (admin.webex.com), следвайте инструкциите тук:

За клиенти, които управляват своите сайтове чрез Webex Site Administration, (
моля, свържете се с https://SITENAME.webex.com/admin.php),поддръжката на Cisco,за да поискате SSO за вашия сайт.
 

Беше ли полезна тази статия?