Jak włączyć lub wyłączyć logowanie jednokrotne w Webex?

Jak wyłączyć logowanie jednokrotne w Webex?

Jak włączyć logowanie jednokrotne w Webex?

Jak przesłać prośbę o zmianę ustawień logowania jednokrotnego w witrynie?

W przypadku witryn zarządzanych za pomocą centrum sterowania (admin.webex.com) postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi tutaj:

W przypadku klientów, którzy zarządzają swoimi witrynami za pośrednictwem Webex Site Administration
https://SITENAME.webex.com/admin.php), (prosimy o kontakt z Customer Success Managerem (CSM), aby poprosić o logowanie jednokrotne dla swojej witryny.

Czy ten artykuł był pomocny?