Jak włączyć lub wyłączyć logowanie jednokrotne w Webex?

Jak wyłączyć logowanie jednokrotne w Webex?

Jak włączyć logowanie jednokrotne w Webex?

Jak przesłać żądanie operacji w celu zmiany ustawień logowania jednokrotnego w witrynie?


W przypadku witryn zarządzanych za pośrednictwem Centrum sterowania (admin.webex.com) postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi tutaj:

W przypadku klientów, którzy zarządzają swoimi witrynami za pośrednictwem Webex Site Administration
(https://SITENAME.webex.com/admin.php), skontaktuj się z pomocą techniczną Cisco, aby poprosić o logowanie jednokrotne dla Twojej witryny.
 

Czy ten artykuł był pomocny?