Hur aktiverar eller inaktiverar jag SSO på Webex?

Hur inaktiverar jag SSO på Webex?

Hur aktiverar jag SSO på Webex?

Hur skickar jag en Ops-begäran för att ändra SSO inställningar på en webbplats?

För webbplatser som hanteras via Control Hub (admin.webex.com) följer du anvisningarna här:

För kunder som hanterar sina webbplatser via Webex
webbplatsadministration, (kontakta din Kundframgångschef CSM) för atthttps://SITENAME.webex.com/admin.php), SSO för din webbplats.

Var den här artikeln användbar?