Hur aktiverar eller inaktiverar jag SSO på Webex?

Hur inaktiverar jag SSO på Webex?

Hur aktiverar jag SSO på Webex?

Hur skickar jag en Ops-begäran för att ändra SSO inställningar på en webbplats?


För webbplatser som hanteras via Control Hub (admin.webex.com) följer du anvisningarna här:

För kunder som hanterar sina webbplatser via Webex webbplatsadministration(
https://SITENAME.webex.com/admin.php), kontakta Cisco Support för att be om SSO din webbplats.
 

Var den här artikeln användbar?