Hur aktiverar eller inaktiverar jag SSO på WebEx?

Hur inaktiverar jag SSO på WebEx?

Hur aktiverar jag SSO på WebEx?

Hur skickar jag en OPS-begäran om att ändra SSO-inställningar på en webbplats?

För kunder som hanterar sina webbplatser via WebEx webbplatsalternativ, (https://SITENAME.webex.com/wbxadmin/login), ska du kontakta din Kundframgångschef (CSM) för att be om SSO för din webbplats.

För webbplatser som hanteras via Control Hub, (admin.webex.com), följ anvisningarna här:

Var den här artikeln användbar?