Kako da omogućim ili onemogućim SSO na Webexu?

Kako da onemogućim SSO na Webexu?

Kako da omogućim SSO na Webexu?

Kako da prosledim zahtev za operacije za promenu SSO postavki na lokaciji?

Za lokacije kojima se upravlja putem kontrolnog čvorišta (admin.webex.com), sledite uputstva ovde:

Za klijente koji upravljaju svojim lokacijama putem Webex administracije lokacije,
https://SITENAME.webex.com/admin.php), obratite se menadžeru za uspeh korisnika (CSM) da biste zatražili SSO za vašu lokaciju.

Da li je ovaj članak bio koristan?