Всеки участник може да вземе топката на представящия в събрание

Всеки участник може да вземе топката на представящия в събрание.

Участниците могат да вземат ролята на представящия в събранията.

Участниците могат да поемат ролята на представящ в събранията.

Как мога да попреча на участниците да грабнат топката на представящия в моята среща?

Решение:

По подразбиране участниците имат възможност да станат представящи в събранията, като щракнат и плъзнат топката на представящия.

Тази функция е разрешена по подразбиране в събранията на Cisco Webex.

За да деактивирате тази опция, моля, свържете се с администратора на сайта на Webex на вашата фирма, който може да подаде заявка за операции, за да изключите функцията.

Администраторите на сайта могат също да използват типове сесии по избор:

  • Създаване на тип сесия по избор.
  • Премахнете опцията "Участниците могат да вземат топката".
  • След това задайте типа на сесията по избор на хостове.

За помощ вижте: Създайте персонализирани типове сесии за вашия сайт на Cisco Webex в администрациятана сайта.

Беше ли полезна тази статия?