Każdy uczestnik może wziąć piłkę prezentera na spotkaniu

Każdy uczestnik może chwycić piłkę prezentera na spotkaniu.

Uczestnicy mogą przejąć rolę prezentera na spotkaniach.

Uczestnicy mogą przejąć rolę prezentera w spotkaniach.

Jak mogę zapobiec pobieraniu piłki prezentera przez uczestników podczas mojego spotkania?

Rozwiązanie:

Domyślnie uczestnicy mogą zostać osobą prowadzącą podczas spotkań, klikając i przeciągając kulę osoby prowadzącej.

Ta funkcja jest domyślnie włączona w Cisco Webex Meetings.

Aby wyłączyć tę opcję, skontaktuj się z administratorem witryny Webex w firmie, który może przesłać żądanie operacji w celu wyłączenia tej funkcji.

Administratorzy witryny mogą również używać niestandardowych typów sesji:

  • Utwórz niestandardowy typ sesji.
  • Usuń opcję "Uczestnicy mogą wziąć piłkę".
  • Następnie przypisz niestandardowy typ sesji do hostów.

Aby uzyskać pomoc, zobacz: Utwórz niestandardowe typy sesji dla witryny Cisco Webex w obszarze Administracjawitryny.

Czy ten artykuł był pomocny?