Svaki učesnik može da zgrabi loptu za prezentera na sastanku

Svaki učesnik može da zgrabi loptu za prezentera na sastanku.

Učesnici mogu da ugrabe ulogu prezentatora na sastancima.

Učesnici su u mogućnosti da preuzmu kao prezenter na sastancima.

Kako mogu da sprečim učesnike da zgrabe loptu za prezentera na mom sastanku?

Rešenje:
Učesnici podrazumevano imaju mogućnost da postanu prezenteri na sastancima klikom i prevlačenjem lopte za prezentatora.

Ova funkcija je podrazumevano omogućena u Cisco Webex sastancima.

Da biste onemogućili ovu opciju, obratite se menadžeru za uspeh klijenta (CSM) koji može da prosledi zahtev za operacije da bi funkcija bila isključena. Pomoć za pomoć pogledajte u članku: WBX15 - Kako da stupim u kontakt sa menadžerom uspeha klijenta (CSM)?

Administratori lokacije takođe mogu da koriste prilagođene tipovesesija:

  1. Kreirajte prilagođeni tip sesije.
  2. Uklonite opciju "Učesnici mogu da uzmu loptu".
  3. Zatim dodelite prilagođeni tip sesije domaćinima.

Pomoć za pomoć pogledajte u članku: Kreiranje prilagođenih tipova sesije za Vašu Cisco Webex lokaciju u administraciji lokacije

Da li je ovaj članak bio koristan?