От фактури липсват нови актуализирани кодове за проследяване.

Кога проследяващите кодове отразяват върху фактурите?

Неактивните проследяващи кодове отразяват ли фактурите?

Липсват нови актуализирани проследяващи кодове във фактурите.Решение:

Когато актуализираме проследяващия код (отдел), новата стойност ще бъде ефективна само на нови събрания, планирани след промяната. Всички събрания, провеждани в миналото, все още ще използват стария проследяващ код в отчета за използването и фактурите. Тя е по дизайн.

 

Беше ли полезна тази статия?