קודי מעקב מעודכנים חדשים חסרים בחשבוניות.

מתי קודי מעקב משקפים בחשבוניות?

האם קודי מעקב לא פעילים משקפים חשבוניות?

קודי מעקב מעודכנים חדשים חסרים בחשבוניות.פתרון:

כאשר אנו מעדכנים את קוד המעקב (מחלקה), הערך החדש ייכנס לתוקף רק בפגישות חדשות המתוזמנות לאחר השינוי. כל הפגישות שהתקיימו בעבר עדיין ישתמשו בקוד המעקב הישן בדוח שימוש ובחשבוניות. זה על ידי עיצוב.

 

האם המאמר הזה הועיל לך?