Iz faktura nedostaju nove ažurirane šifre praćenja.

Kada se šifre za praćenje odražavaju na fakture?

Da li se neaktivni kodovi za praćenje odražavaju na fakture?

Nove ažurirane šifre praćenja nedostaju u fakturama.Rešenje:

Kada ažuriramo šifru praćenja (odeljenje), nova vrednost će biti efikasna samo na novim sastancima zakazanim nakon promene. Svi sastanci održani u prošlosti i dalje će koristiti staru šifru za praćenje u izveštaju o korišćenju i fakturama. To je po dizajnu.

 

Da li je ovaj članak bio koristan?