U fakturama nedostaju nove ažurirane šifre praćenja.

Kada se kodovi za praćenje odražavaju na fakture?

Odražavaju li se neaktivni kodovi za praćenje na fakturama?

Na fakturama nedostaju nove ažurirane šifre praćenja.Otopina:

Kada ažuriramo kôd za praćenje (odjel), nova vrijednost stupit će na snagu tek na novim sastancima zakazanim nakon promjene. Svi sastanci održani u prošlosti i dalje će koristiti staru šifru praćenja u izvješću o korištenju i fakturama. To je po dizajnu.

 

Je li taj članak bio koristan?