Първият участник, който се присъедини към събранието чака във фоайето, не можа да започне събранието като Cohost

Първият участник, който се присъедини към срещата чака във фоайето, не можа да започне срещата като cohost

Ако хостът насрочи среща с опцията 'Първото лице, което се присъедини към събранието, което има хост акаунт на този сайт, се превърне в cohost' разрешено под Опции за планиране > Cohost, и ако първият участник, който се присъедини, няма акаунт на уебсайта, тогава участникът ще чака във фоайето, докато някой, който се присъедини към събранието като cohost или домакин.

За да започнете събранието като Cohost трябва да поканите някой, който има хост акаунт на същия уеб сайт.

Беше ли полезна тази статия?