Prvi sudionik koji se pridružio sastanku čeka u predvorju, nije mogao započeti sastanak kao kohost

Prvi sudionik koji se pridružio sastanku čeka u predvorju, nije mogao započeti sastanak kao kohost

Ako domaćin zakaže sastanak s opcijom "Prva osoba koja se pridruži sastanku koja ima račun domaćina na ovoj stranici postaje kohost "omogućeno u odjeljku Mogućnosti zakazivanja > Cohost, a ako prvi sudionik koji se pridruži nema račun na web stranici, sudionik će čekati u predvorju dok netko tko se pridruži sastanku kao cohost ili domaćin.

Da biste započeli sastanak kao Cohost, morate pozvati nekoga tko ima račun domaćina na istoj web stranici.

Je li taj članak bio koristan?