Pierwszy uczestnik, który dołączył do spotkania, czeka w holu, nie mógł rozpocząć spotkania jako współprowadzący

Pierwszy uczestnik, który dołączył do spotkania, czeka w lobby, nie mógł rozpocząć spotkania jako współprowadzący

Jeśli gospodarz zaplanuje spotkanie z opcją 'Pierwsza osoba, która dołączy do spotkania i ma konto hosta w tej witrynie, zostaje współgospodarzem' włączone w obszarze Opcje planowania > Współgospodarz, a jeśli pierwszy uczestnik, który dołącza, nie ma konta w witrynie, będzie czekał w poczekalni, aż ktoś, kto dołączy do spotkania jako współgospodarz lub gospodarz.

Aby rozpocząć spotkanie jako Cohost, musisz zaprosić kogoś, kto ma konto hosta w tej samej witrynie.

Czy ten artykuł był pomocny?