המשתתף הראשון שהצטרף לפגישה ממתין בלובי, לא יכול היה להתחיל את הפגישה כמארח משותף

המשתתף הראשון שהצטרף לפגישה ממתין בלובי, לא יכול היה להתחיל את הפגישה כמארח שותף

אם המארח מתזמן פגישה עם האפשרות 'האדם הראשון שמצטרף לפגישה שיש לו חשבון מארח באתר זה הופך למארח' מופעלת תחת אפשרויות תזמון > Cohost, ואם למשתתף הראשון שמצטרף אין חשבון באתר, אז המשתתף ימתין בלובי עד שמישהו שיצטרף לפגישה כמארח או כמארח.

כדי להתחיל את הפגישה כ- Cohost עליך להזמין מישהו שיש לו חשבון מארח באותו אתר אינטרנט.

האם המאמר הזה הועיל לך?