Не може да се осъществи достъп до портала на диспечера на случаи за поддръжка

Не може да се осъществи достъп до портала на диспечера на случаи за поддръжка

Не може да се отвори SCM https://mycase.cloudapps.cisco.com/attendee


Забележка: Промени в мрежата, които могат да повлияят на достъпа до някои приложения на Cisco
от петък, 22 май, Cisco ще променя мрежовите диапазони, които биха могли да повлияят на достъпа до диспечера на случаи за поддръжка. Ако вашата фирма преди това е позволила достъп до мрежата до Cisco, моля, гарантирайте, че следните IP подмрежи се добавят към всички настройки на Access Control List (ACL), за да се гарантира непрекъснат достъп:

  • 173.36.127.128/26
  • 72.163.15.64/26
  • 192.133.220.0/26
  • 192.133.220.64/26
  • 173.36.127.0/26
  • 72.163.15.128/26

Беше ли полезна тази статия?