Nije moguće pristupiti portalu upravljača predmetima podrške

Nije moguće pristupiti portalu upravljača predmetima podrške

Nije moguće otvoriti SCM https://mycase.cloudapps.cisco.com/attendee


Napomena: Mrežne promene koje mogu uticati na pristup nekim Cisco aplikacijama Od
petka, 22. maja, Cisco će menjati mrežne opsege koji bi mogli da utiču na pristup upravljaču predmetima podrške. Ako je vaše preduzeće prethodno dozvolilo mrežni pristup programu Cisco, uverite se da su sledeće IP podmreže dodate u bilo koje postavke Liste kontrole pristupa (ACL) da biste obezbedili kontinuirani pristup:

  • 173.36.127.128/26
  • 72.163.15.64/26
  • 192.133.220.0/26
  • 192.133.220.64/26
  • 173.36.127.0/26
  • 72.163.15.128/26

Da li je ovaj članak bio koristan?