Nije moguće pristupiti portalu za upravljanje slučajevima podrške

Nije moguće pristupiti portalu za upravljanje slučajevima podrške

Ne mogu da otvorim SCMhttps://mycase.cloudapps.cisco.com/attendee


Napomena:Mrežne promene koje mogu uticati na pristup nekim Cisco aplikacijama
Od petka, 22. maja, Cisco će menjati mrežne opsege koji mogu uticati na pristup Menadžeru slučaja podrške.Ako je vaša kompanija prethodno dozvolila mrežni pristup Cisco-u, uverite se da su sledeće IP podmreže dodate u bilo koja podešavanja Liste za kontrolu pristupa (ACL) kako bi se obezbedio kontinuirani pristup:

  • 173.36.127.128/26
  • 72.163.15.64/26
  • 192.133.220.0/26
  • 192.133.220.64/26
  • 173.36.127.0/26
  • 72.163.15.128/26

Da li je ovaj članak bio koristan?