Det går inte att komma åt portalen Hanterare av supportfall

Det går inte att komma åt portalen Hanterare av supportfall

Det gick inte att öppna SCM https://mycase.cloudapps.cisco.com/attendee


Obs! Nätverksändringar som kan påverka åtkomsten till vissa Cisco-program från och med fredag 22 maj kommer Cisco att ändra nätverksintervaller som kan påverka åtkomsten till Hanteraren för
supportfall. Om ditt företag tidigare har tillåtit nätverksåtkomst till Cisco ska du säkerställa att följande IP-undernät läggs till i alla inställningar för Åtkomstkontrolllista (ACL) för att säkerställa fortsatt åtkomst:

  • 173.36.127.128/26
  • 72.163.15.64/26
  • 192.133.220.0/26
  • 192.133.220.64/26
  • 173.36.127.0/26
  • 72.163.15.128/26

Var den här artikeln användbar?