Ако сте на активно обаждане, можете да паркирате обаждането до разширение на call park (например телефон в друг офис или в конферентна зала). Друг телефон във вашата система след това може да набере разширението на парка за обаждания, за да извлече обаждането.

Можете да паркирате текущо повикване, за да го прехвърлите на друго устройство или временно да го поставите на изчакване.

1

Изберете Още > Парк от опциите за повикване.

2

Извличане на обаждането от друго устройство или възобновяване на обаждането от текущото устройство.