Ako ste na aktivnom pozivu, poziv možete parkirati na proširenje call parka (na primer, telefon u drugoj kancelariji ili u konferencijskoj sali). Drugi telefon u sistemu zatim može da pozove proširenje parka poziva da bi preuzeo poziv.

Možete da parkirate tekući poziv da biste ga prebacili na drugi uređaj ili da ga privremeno stavite na čekanje.

1

Izaberite još > u parku iz opcija poziva.

2

Preuzmite poziv sa drugog uređaja ili nastavite poziv sa trenutnog uređaja.