אם אתה נמצא בשיחה פעילה, באפשרותך להחנות את השיחה לשלוחה לפארק שיחות (לדוגמה, טלפון במשרד אחר או בחדר ישיבות). עוד טלפון במערכת שלך יכול לחייג את השלוחה פארק שיחה כדי לאחזר את השיחה.

באפשרותך להחנות שיחה מתמשכת כדי להעבירו למכשיר אחר או למקם אותו באופן זמני בהמתנה.

1

בחר > יותר פארק מתוך אפשרויות השיחה.

2

אחזר את השיחה מהתקן אחר או מחדש את השיחה מההתקן הנוכחי.