Тази функция е налична само когато изберете Използване самона компютърно аудио.

Нашата напреднала технология за дълбоко обучение, наука за речта и аудиообработка повишава гласа ви, като ги отделя от фона и след това потиска фоновите гласове. Колегите ви няма да чуят другите гласове или фонови шумове в работното ви пространство–само вие.

Можете да оптимизирате аудиото си, за да приоритизирате гласа си преди или по време на събрание или уебинар, като направите следното:

  • Кликнете върху Аудио опции, кликнете върху стрелката за падащо меню под Webex интелигентно аудиои изберете Оптимизиране за гласа ми или Оптимизиране за всички гласове.

     

    След като изберете опция за интелигентно аудио на Webex , която е зададена като по подразбиране за бъдещите ви срещи и уебинари на сайта Ви.

  • Кликнете върху Опции за аудио, щракнете върху Аудио настройкии изберете Оптимизиране за гласа ми или Оптимизиране за всички гласове.