Denne funktion er kun tilgængelig, når du vælger Brug kun computerlyd.

Vores avancerede deep learning, talebehandlings- og lydbehandlingsteknologi forbedrer din stemme ved at adskille dem fra baggrunden og derefter undertrykke baggrundsstemmer. Dine kolleger vil ikke høre de andre stemmer eller baggrundsstøj i dit arbejdsområde – kun dig.

Du kan optimere din lyd for at prioritere din stemme før eller under et møde eller webinar ved at gøre følgende:

  • Klik på Valgmuligheder forlyd, klik på rullepilen under Webex smart audio, og vælg Optimer til min stemmeeller Optimer til alle stemmer.

     

    Når du har valgt en valgmulighed for Webex smart audio, der er indstillet som standard for dine fremtidige møder og webinarer på dit websted.

  • Klik på Valgmuligheder forlyd, klik på Lydindstillinger, og vælg Optimer til min stemme eller Optimer til alle stemmer.