Táto funkcia je dostupná len vtedy, keď vyberiete Používajte iba zvuk z počítača.

Naša pokročilá technológia hlbokého učenia, vedy o reči a spracovania zvuku zdokonaľuje váš hlas tým, že ho oddelí od pozadia a potom potlačí hlasy v pozadí. Vaši kolegovia nebudú počuť ostatné hlasy ani zvuky v pozadí vo vašom pracovnom priestore – iba vy.

Svoj zvuk môžete optimalizovať tak, aby uprednostnil váš hlas pred schôdzou alebo webinárom alebo počas nich, a to takto:

  • Kliknite Možnosti zvuku, kliknite na šípku rozbaľovacej ponuky pod Inteligentné audio Webexa vyberte Optimalizovať pre môj hlas alebo Optimalizovať pre všetky hlasy.

     

    Po výbere možnosti inteligentného zvuku Webex je táto možnosť nastavená ako predvolená pre vaše budúce stretnutia a webináre na vašej lokalite.

  • Kliknite Možnosti zvuku, kliknite Nastavenia zvukua vyberte Optimalizovať pre môj hlas alebo Optimalizovať pre všetky hlasy.