Ova funkcija je dostupna samo kada izaberete opciju Koristi samo zvuk računara.

Naša napredna tehnologija dubokog učenja, nauke govora i audio obrade poboljšava vaš glas tako što ih odvaja od pozadine, a zatim potiskuje pozadinske glasove. Vaše kolege neće čuti druge glasove ili pozadinske zvuke u vašem radnom prostoru – samo vi.

Audio zapis možete da optimizujete da biste odredili prioritet glasa pre ili tokom sastanka ili vebinara tako što ćete uraditi sledeće:

  • Izaberite stavku Opcije zvuka, kliknite na strelicu padajućeg menija u okviru Webex pametnog zvukai izaberite stavku Optimizuj za moj glas ili Optimizuj za sve glasove.

     

    Kada ste izabrali Webex opciju pametnog zvuka, to je postavljeno kao podrazumevano za vaše buduće sastanke i vebinare na vašoj lokaciji.

  • Izaberite stavku Opcije zvuka, izaberite stavku Postavkezvuka i izaberite Optimizuj za moj glas ili Optimizuj za sve glasove.