Лесно можете да прекратите обаждане на слушалката си.

Натиснете Захранване/Край .