Możesz łatwo zakończyć połączenie na swoim telefonie.

Naciśnij przycisk Zasilanie/Koniec .