Hovor můžete snadno ukončit na sluchátku.

Stiskněte Napájení/Konec .