ניתן לסיים בקלות שיחה במכשיר הטלפון.

לחץ על מתח/סיום .