Влезте в своя сайт на Webex. След това изберете Започване на събрание от секцията Лична стая на началната страница на сайта Ви.


 

Събранието ще започне в работния плот или уеб приложението, в зависимост от това, което сте използвали последно.

След като започнете срещата си в Личната стая , вие сте в състояние да видите и чуете всички участници, които се присъединят.