Log ind på User Hub, vælg derefter Start.


 

Mødet starter i desktop- eller webappen, afhængigt af hvad du brugte sidst.

Når du har startet dit personlige lokale-møde, kan du se og høre alle mødedeltagere, der deltager.