starting a meeting

Přihlaste se do uživatelského centra a vyberte možnost Start.


 

Schůzka začíná v počítačové nebo webové aplikaci, podle toho, co jste použili naposledy.

Po zahájení schůzky v osobní místnosti můžete vidět a slyšet všechny účastníky, kteří se připojí.