היכנס לאתר Webex שלך. לאחר מכן, בחר התחל פגישה מהמקטע 'חדר אישי' בדף הבית של האתר שלך.


 

הפגישה תתחיל בשולחן העבודה או ביישום האינטרנט, בהתאם למה שהשתמשת בו לאחרונה.

לאחר שהתחלתם את פגישת החדר האישי שלכם , תוכלו לראות ולשמוע את כל המשתתפים שמצטרפים.