היכנס אל User Hub, ולאחר מכן בחר התחל.


 

הפגישה מתחילה בשולחן העבודה או באפליקציית האינטרנט, בהתאם למה שהשתמשת לאחרונה.

לאחר שהתחלת את פגישת החדר האישי שלך, תוכל לראות ולשמוע את כל המשתתפים שהצטרפו.