Преди да започнете

Уверете се, че вашият iPhone и Apple Watch са сдвоени и синхронизирани.

1

Докоснете върху началния екран на приложението Cisco Jabber, за да видите нови съобщения.

2

Завъртете Цифровата корона, за да превъртите списъка с получени съобщения.

3

Докоснете разговора, на който искате да отговаряте.

4

Докоснете Отговор.

5

Можете да изпратите отговор по един от следните начини:

  • Докоснете отговора, който искате да изпратите.
  • Докоснете муунката, която искате да изпратите.
  • Докоснете, за да използвате Siri, за да изпратите вашия отговор.