Než začnete

Ověřte, že váš iPhone a Apple Watch jsou spárované a synchronizované.

1

Nové zprávy se zobrazí klepnutím na na hlavní obrazovce v aplikaci Cisco Jabber.

2

Otáčením digitální koruny lze procházet seznam přijatých zpráv.

3

Klepněte na konverzaci, na kterou chcete odpovědět.

4

Klepněte na Odpovědět.

5

Odpověď můžete zaslat jedním z následujících způsobů:

  • Klepněte na odpověď, kterou chcete odeslat.
  • Klepněte na emotikon, který chcete odeslat.
  • Klepnutím na využijete k odeslání odpovědí asistentku Siri.